لیست کامل محصولات

نام ماده

نانو اکسید سیلیسیوم usa

نانو سیلیکا آلمانی

نانو اکسید تیتانیوم، آناتاز

نانو اکسید تیتانیوم، روتایل

نانو اکسید تیتانیوم، آناتاز/روتایل

نانو اکسید تیتانیوم، P25, دگوسا

نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی

نانو اکسید آهن Fe2O3

نانو اکسید آهن Fe3O4

نانو اکسید آلومینیوم گاما

نانو اکسید آلومینیوم آلفا

نانو اکسید آلومینیوم گاما ایرانی

نانو اکسید روی

نانو اکسید مس

نانو اکسید مس ایرانی

نانو لوله کربنی چند دیواره ساده

نانو لوله کربنی چند دیواره با عامل کربوکسیل
نانو لوله کربنی چند دیواره با عامل هیدروکسیل

نانو لوله کربنی چند دیواره با عامل آمینی

کربن نانو تیوب تک دیواره ساده

کربن نانو تیوب تک دیواره عاملدار

کربن نانو تیوب تک دیواره عامل هیدروکسیل

کربن نانو تیوب تک دیواره عامل آمین

پودر نانو نقره

نانو کلویید نقره ۵۰۰ppm

نانو کلویید نقره ۱۰۰۰ppm

نانو کلویید نقره ۲۰۰۰ppm

نانو کلویید نقره ۳۰۰۰ppm

نانو کلویید نقره ۴۰۰۰ppm

نانو پودر طلا

نانو کلویید طلا

نانو رس مونتموریلونیت

نانو رس بنتونیت

نانو اکسید منیزیم

نانو سیلیکون کارباید

نانو کربنات کلسیم

نانو اکسید کبالت Co2O3

نانو اکسید کبالت Co3O4

نانو اکسید کروم

نانو اکسید سریوم

نانو اکسید نیکل

نانو اکسید تنگستن

نانو اکسید زیرکونیوم

نانو اکسید قلع

نانو اکسید مولیبدن

نانو پودر مس

نانو پودر مس ایرانی

نانو کلویید مس

نانو کلویید سلنیوم

نانو اکسید گرافن

نانو گرافن

نانو گرافیت

نانو کربن

نانو کربن سیاه

نانو کربن فعال

نانو کاربید تیتانیوم

نانو کاربید تنگستن

نانو کاربید بور

نانو اکسید منگنز

نانو الیاف کربن

نانو کلویید سیلیکا

نانو پودر سیلیکا آبگریز

نانو زئولیت

نانو هیدروکسی آپاتیت

نانو کلویید آهن

پلی وینیل پیرولیدون

سدیم هگزا متا فسفات

تری کلسیم فسفات

نانو بیومواد

ژل نانوفیبر سلولز-مکانیکی (CNF-G-M) ژل %۲/۵

ژل نانوفیبر لیگنوسلولز (LCNF-G) ژل %۲/۵

ژل نانوفیبرچوب (WNF-G) ژل %۴

فیلم نانوفیبرسلولز-باکتری (CNF-F-B) ابعاد فیلم: ۲× ۲۰۰ × ۲۰۰ میلیمتر

فیلم نانوفیبرسلولز-باکتری (CNF-F-B) ابعاد فیلم: ۵× ۲۰۰ × ۲۰۰ میلیمتر

ژل نانوفیبرسلولز- باکتری (CNF-G-B) ژل %۱

پودر نانوفیبر سلولز-باکتری (CNF-P-B) پودر خشک

ژل نانوکریستال سلولز چوب (CNC-G-W) ژل %۲

پودر نانوکریستال سلولز چوب (CNC-P-W) پودر خشک

نانوکاغذ-نانوفیبرسلولزمکانیکی (NP-CNF-M) فیلم دایره ای با گراماژ ۶۱ گرم بر متر مربع و به قطر ۱۲ سانتی متر

نانوکاغذ-نانوفیبر سلولز باکتری (NP-CNF-B) فیلم مربعی با گراماژ ۲۱ تا ۳۱ گرم بر مترمربع و ابعاد ۱۱ سانتیمتر

ژل نانوفیبر کیتین-مکانیکی (ChNF-G-M) ژل %۲/۵

پودر نانوفیبر کیتین (ChNF-P) پودر خشک

نانوکاغذ-نانوفیبرکیتین (NP-ChNF) فیلم دایره ای با گراماژ ۶۱ گرم بر مترمربع و به قطر ۱۲ سانتی متر

ژل نانوکریستال کیتین (ChNC-G) ژل %۲

پودر نانوکریستال کیتین (ChNC-P) پودر خشک

ژل نانوفیبر کیتوسان (ChitoNF-G) ژل %۲/۵

پودر نانوفیبر کیتوسان (ChitoNF-P) پودر خشک

نانوکاغذ-نانوفیبرکیتوسان (NP-ChitoNF) فیلم دایره ای با گراماژ ۶۱ گرم بر متر مربع و به قطر ۱۲ سانتی متر

پودر کیتین (Ch-P) پودر خشک

پودر کیتوسان (Chito-P) پودر خشک

پودر میکروکریستالین سلولز MCC-P پودر خشک

ژل نانوفیبر سلولز اکسید شده- تمپو CNF-G-T ژل %۱/۵

ژل نانوفیبر کیتین اکسید شده- تمپو ChNF-G-T ژل %۱/۵

تمپو (جهت تولید نانوسلولز و نانوکیتین) C9H18NO (2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 1-oxyl, free radical) پودر

نانو کودهای کلاته

کود کلات آهن ۹ درصد

کود کلات آهن ۷ درصد

کود پتاسیم
کود کلات کلسیم
کود کلات روی
کود کلات میکروکامل
کود کلات منیزیم
کود کلات منگنز
کود کلات مس
کود کلات فسفر
کود کلات مولیبدن
کود کلات بور
کود سوپر

کود ۲۰-۲۰-۲۰ NPK 2 کیلویی

کود ۲۰-۲۰-۲۰ NPK 10 کیلویی

کود NPK 12-12-36 2 کیلویی

کود NPK 12-12-36 10 کیلویی

کود کلات نیتروژن مایع یک لیتری

کود کلات سیلیسیم مایع یک لیتری

اسید هیومیک ۵ لیتری

Call Now Buttonتماس بگیرید