نانو صدرا

کود نانو صیفی

کود نانو صیفی موجب حذف بیماریهای میکروبی و قارچی گیاه صیفی می شود. کود نانو صیفی به صورت مداوم  و آهسته گیاه صیفی را مورد تغذیه قرار می دهند. کود نانو صیفی عناصر ریز مغذی خاک را که به صورت کم مصرف نیز هستند را می افزاید تا درصد رساندن مواد مغذی مورد نیاز را برای رشد هرچه بهتر و بیشتر صیفی جات فراهم آورد.

کود نانو بیولوژیک مخصوص سبزی و صیفی

کود نانو سبزی و صیفی

کود نانو بیولوژیک سبزی و صیفی یک ترکیبی است بسیار قدرتمند که تمام نیازهای بهداشتی و رشد را فراهم می کند.  کود نانو بیولوژیک دارای خصوصیات ذاتی منحصر به فردی می باشد از جمله این که مقاومت آنها در برابر خوردگی، مستحکم بودن، رنگ با دیگر کودهای غیرنانویی متفاوت است.  ترکیبات …

توضیحات بیشتر »