نانو صدرا

کود نانو سبزی

کود نانو سبزی سرعت رشد گیاه سبزی را می افزاید و در میزان بالا بردن اندازه سطح برگ گیاه تاثیر بسزایی دارد. کود نانو سبزی ساختمان خاک را برای گیاه سبزی بهبود می بخشد. کود نانو سبزی کیفیت محصول سبزی را از نظر مواد پروتئینی بالا می برد. با استفاده از کود نانو سبزی میزان تولید در واحد سطح افزایش پیدا می کند.

کود نانو بیولوژیک مخصوص سبزی و صیفی

کود نانو سبزی و صیفی

کود نانو بیولوژیک سبزی و صیفی یک ترکیبی است بسیار قدرتمند که تمام نیازهای بهداشتی و رشد را فراهم می کند.  کود نانو بیولوژیک دارای خصوصیات ذاتی منحصر به فردی می باشد از جمله این که مقاومت آنها در برابر خوردگی، مستحکم بودن، رنگ با دیگر کودهای غیرنانویی متفاوت است.  ترکیبات …

توضیحات بیشتر »