نانو صدرا

کود نانو سیب زمینی

کود نانو سیب زمینی مقاومت زیادی به گیاه سیب زمینی در برابر تنش های محیطی از جمله سرمای زودرس زمستان می دهد. نانو کود سیب زمینی بر میزان اندازه ارتفاع، وزن بوته ها و قطر ساقه ها  تاثیر مثبت می گذارد. کود نانو سیب زمینی علاوه بر حاصل خیزی خاک کشت محصول سیب زمینی موجب می شود ریشه گیاه را آماده رساندن هرچه بیشتر و بهتر مواد ریز مغذی کند که رشد سیب زمینی را از لحاظ مواد پروتینی بالا ببرد. نانو کود سیب زمینی بر رشد عملکرد میزان سطح برگها اثر می گذارد. کود نانو سیب زمینی موجب برداشت سیب زمینی های سالم می شود که این امر خود بر سلامتی افراد جامعه متاثر است.

کود نانو کلات سیب زمینی ارزان قیمت

کود نانو سیب زمینی

استفاده از کود برای سیب زمینی مورد توجه بسیاری از کشاورزان است. با توجه به قیمت ارزان کودهای نانو کلات مانند کود نانو سیب زمینی صرفه اقتصادی بالای حاصل می شود. از آن جهت که کود نانو سیب زمینی سبب افزایش محصول می شود کارشناسان آن را برای کود دهی کشت …

توضیحات بیشتر »