نانو صدرا

کود نانو فضای سبز

کود نانو فضای سبز با وجود ترکیبات مفیدی که دارد می تواند خاک را برای ورود مواد آلی نفوذپذیر نماید که این امر موجب حاصلخیزی خاک می گردد و در نهایت در رشد و تقویت فضای سبز بسیار تاثیر گذار است. کود نانو فضای سبز موجب ازدیاد سرسبزی برگها و کلروفیل سازی می شود و درعین حال مانع از ریزش برگها نیز می گردد. یکی از عالی ترین مزیت های کود نانو فضای سبز این است که در برابر تنش های محیطی و اقلیمی متفاوت بسیار سازگار بوده و از خود مقاومت نشان می دهد.

کود نانو کلات فضای سبز و چمن

کود نانو فضای سبز و چمن به دلیل ترکیبات و مزیت های بسیار خوبی که دارد بسیار پرکاربرد است زیرا این کود نانو کلات توانسته سرسبزی را به چمن و فضای سبز هدیه دهد. این سرسبزی نشاط و شادی را برای ما به ارمغان می آورد. ترکیبات کود نانو کلات …

توضیحات بیشتر »