نانو صدرا

کود نانو پسته

کود نانو پسته موجب می شود افزایش فرآیند کلرفیل سازی، متابولیسم و فتوسنتز برای  درخت پسته داشته باشد بطوریکه از رنگ سبز و شادابی برگهای درختچه پسته کاملا پیداست. کود نانو پسته بر روی ریشه و رشد گیاه تاثیر بسزایی دارد که این امر موجب زودرس شدن آن گردیده است و این از نظر اقتصادی به صرفه باغداران می باشد چرا که زودتر روانه بازار برای فروش می گردد. کود نانو پسته تعداد خوشه و سایز آنها را افزایش می دهد که سبب افزایش میزان حجم دهی محصول پسته می گردد.

خرید کود نانو پسته با بهترین قیمت

کود نانو پسته

آیا به دنبال خرید کود نانو پسته با بهترین قیمت هستید؟ آیا می‌خواهید بدانید کود نانو پسته مورد استفاده درباغ هایتان دارای چه ویژگی هایی می باشد؟ امروزه کود نانو پسته به دلیل تنش ها، تغییرات آب وهوایی برای درختان پسته یک ضرورت محسوب می شوند. ترکیبات کود نانو پسته …

توضیحات بیشتر »