نانو صدرا

کود نانو کیوی

کود نانو کیوی بر روی فرآیند فتوسنتز گیاه تاثیر بسزایی دارد که این امر موجب می شود تا رشد و ریشه گیاه را تقویت نماید. کود نانو کیوی عناصر موجود در خاک و باکتری های مفید را محافظت می کند. همچنین نانو کود کیوی از ورود ارگانو فسفره زمین که به عنوان یک سم شیمیایی حشرات شناخته شده است ممانعت به عمل می آورد. کود نانو کیوی بخاطر داشتن فرمولاسیون ویژه میزان آفت و حشرات به محصول را کاهش می دهد. کود نانو کیوی میزان حجم کیوی از نظر کمی و کیفی افزایش می دهد.

خرید کود نانو ویژه کیوی

کود نانو کیوی

خرید اینترنتی کود نانو کلات ویژه کیوی در سراسر ایران امکان پذیر است. این کود ویژه باغات کیوی طراحی شده و می تواند حجم و کیفیت محصول را به میزان چشمگیری بالا برد. از آنجایی که درخت کیوی می تواند در برابر سرما تا ۱۸ درجه زیر صفر را تحمل …

توضیحات بیشتر »