نانو صدرا

کود نانو npk

کود نانو npk بر رشد گیاه تاثیر گذار می باشد زیرا دارای ترکیبات مفیدی از جمله نیتروژن، فسفر، پتاسیم می باشد. به طور خلاصه کود نانو NPK  دارای فاکتور N بر عملکرد گیاه اثر می گذارد. فاکتور K در برابر بیماری ها و آفت ها استتقامت می بخشد. فاکتورP منبع انرژی گیاه محسوب می گردد. هر یک از فاکتورهای ذکر شده در کود نانو npk بر روی راندمان فتوسنتز تاثیر گذار می باشد . این عناصر مهم حلال در آب بوده و از طریق ریشه گیاه به برگها و ساقه ها منتقل می گردد.

خرید کود نانو npk ترکیبی

کود نانو NPK

کود نانو npk ترکیبی ازعناصر مختلفی چون پتاسیم، نیتروژن، فسفر می باشد. کود نانو npk به دلیل داشتن ترکیبات مفید دارای مزایای بسیار عالی برای کشت های کشاورزان، باغداران، زراعت کاران مناسب بوده و سود خوبی را از برداشت محصول عاید شان می گردد. کود نانو npk ترکیبی کود نانو …

توضیحات بیشتر »