ب

نانو اکسید سریوم و تولید آن

نانو اکسید سریوم از پودر اکسید سریوم برای تبدیل کردن گازهای مضری که از اگزوز ماشین خارج می‌شود و تبدیل کردن آن ها به گازهایی که ضرر کم تری دارند استفاده می شود.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید